สถานะการจัดส่ง

คุณสามารถเข้าไปจัดการออเดอร์  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ได้ที่ My Account > Orders & Tracking โดยสามารถคลิกดูที่ Tracking Information 

ในกรณีที่คุณสั่งสินค้าหลายประเภท อาจมีการจัดส่งมาหลายกล่องไม่พร้อมกัน (Multiple Shipment)​
ทางเราจะดำเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะติดต่อคุณโดยทันที​
หากสินค้าไม่สามารถดำเนินการจัดส่งได้หรือถูกส่งกลับโดยผู้ให้บริการขนส่ง และไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ทางเราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อและดำเนินการคืนเงินภายใน 7 วัน​
เมื่อคุณได้รับสินค้าแล้ว พบว่าสินค้าไม่ถูกต้องหรือต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า คุณสามารถทำได้ภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า 

คำแนะนำก่อนรับสินค้า​
หากคุณพบว่าสินค้าได้รับความเสียหาย อาทิ เช่น บรรจุภัณฑ์เกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ขอให้คุณสามารถปฏิเสธการรับสินค้าโดยทันที เพื่อให้ผู้บริการขนส่งนำกลับ

 

Copyright @2022 LPP Property Management All rights reserved.
|
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105535058865